Mi Chờ Ai      Huỳnh Nhật Tn
(Em) Boston  60
Bao năm [Em] rồi ta vẫn chờ [B7] ai
Lnh đnh thng [D] ngy thuyền khng bến [G] bờ
Bao lu [B7] rồi ta mi chờ [Am] ai
Bn gốc si [B7] gi ngy xưa cn [Em] đ


Bao năm [Em] rồi khng c ngy [B7] vui
Đi mắt hoen [D] mờ tri tim đ [G] cội
Bao lu [B7] rồi ta vẫn tm [Am] ai
Rong ru cuộc [B7] đời mộng ước xanh [Em] xao


ĐK:
Chờ [D] ai, cho đi mi kh, cho tnh ho [G] a [B7]
Chờ [Am] ai, bn tay no [D] run, bn chn mn [G] mỏi [B7]
Chờ [D] ai, ta vẫn mộng [C] mơ, bn những ngy [B7] xưa
Chờ đến bao [Am] giờ, đến bao [B7] giờ, được trng thấy [Em] nhau


Bao năm [Em] rồi khng c ma [B7] xun
Em c t [D] son trn mi hững [G] hờ
Bao năm [B7] rồi đi mắt gi [Am] nua
Trắng phau mi [B7] đầu, cn thương nhớ [Em] nhau


* Bao năm [B7] rồi đi mắt gi [Am] nua
Trắng phau mi [B7] đầu, cn chờ g [Em] nhau