Mi Mi Bn Em   Từ Cng Phụng
(G) Slow Rock  60
Nếu c điều g vĩnh cửu được
Th em ơi đ l tnh yu chng ta
Bờ mi ngoan, hương tc rũ vai mềm
Từng ngy di hồn anh mi tương tư
Gọi tn em lng no nức đm mơ
Anh mơ sẽ bn em cho đến tận cuộc đời


     Nếu c điều g vĩnh cửu được
     Th em ơi đ l tnh yu chng ta
     Rồi mai đy anh sẽ đn em về
     Mở cửa hồn em vo đ rong chơi
     Em c thấy tnh anh ngt hương hoa
     Ngy ngất mi một đời v em thi


Đi khi c những ma ging bo qua đy
Em thấy đời l những hư hao
Ny em, đừng dấu muộn phiền trong mắt su
Đừng giấu bn tay trong tc my
Hy tựa đầu ln vai anh
Em sẽ thấy ma xun về rất nhẹ
Từ tri tim anh nồng nn yu em


     Nếu c điều g vĩnh cửu được
     Th em ơi đ l tnh yu chng ta
     Bờ vai ngoan, hương tc xa bung mềm
     Tnh rạt ro như dng suối vy quanh
     D mai đy hương ma cũ phi pha
     Anh vẫn sẽ yu em như ngy trẻ dại


Nếu c điều g vĩnh cửu được
Th em ơi đ l tnh yu chng ta
D mai đy trăng c a bn thềm
V ngy buồn thu tn ko qua đy
Rồi ma đng vội v đến bn ta
Anh giữ mi lời nguyền cng bn em

--------------------------------------------------------
Mi Mi Bn Em   - T Cng Phụng
1. [G] Nếu c điều [Em] g vĩnh cửu [G] được
Th em [D] ơi [D7] đ l tnh [G] yu chng [G] ta [Em]
Bờ mi [Bm] ngoan, [Am] hương tc rũ vai [G] mềm
Từng ngy [C] di hồn anh mi tương [Bm]
Gọi tn [D] em lng [D7] no nức đm [G]
Anh mơ [Am] sẽ bn [Em] em cho đến [G] tận cuộc [D7] đời. [G7]

[G] Nếu c điều [Em] g vĩnh cửu [G] được
Th em [D] ơi đ [D7] l tnh [G] yu chng [Em] ta
Rồi mai [Bm] đy anh [Am] sẽ đn em [G] về
Mở cửa [C] hồn em vo đ rong [Bm] chơi
Em c [D] thấy tnh [D7] anh ngt hương [G] hoa
Ngy ngất [D7] mi một [Am] đời v em [Em] thi.

ĐK:
Đi [Bm] khi c những [Em] ma ging bo [Am] qua đy
Em [Em] thấy đời l những hư [G] hao
Ny em, [D7] đừng dấu muộn [Em] phiền trong mắt [Am] su
Đừng [D7] giấu bn tay trong tc [G] my
Hy tựa [G] đầu ln vai [Em] anh
Em sẽ [D7] thấy ma [G9] xun về rất [G] nhẹ
Từ tri tim [D] anh nồng [D7] nn yu em.

2. [G] Nếu c điều [Em] g vĩnh cửu [G] được
Th em [D] ơi [D7] đ l tnh [Em] yu chng [G] ta
Bờ vai [Bm] ngoan, [Am] hương tc xa bung [G] mềm
Tnh rạt [C] ro như dng suối vy [Bm] quanh
D mai [D] đy hương ma [D7] cũ phi [G] pha
Anh vẫn [Am] sẽ yu [Em] em như [G] ngy trẻ [D7] dại. [G7]

[G] Nếu c điều [Em] g vĩnh cửu [G] được
Th em [D] ơi [D7] đ l tnh [G] yu chng [Em] ta
D mai [Bm] đy trăng [Am] c a bn [G] thềm
V ngy [C] buồn thu tn [C7] ko qua [Bm] đy
Rồi ma [D] đng vội [D7] v đến bn [G] ta
Anh giữ [D7] mi lời [Am] nguyền cng bn [Em/G] em.