Mi Yu Người Thi      Trc Hồ
(Dm) Slow Rock 60 / Blues
Đ lu [Dm] rồi mọi người vẫn [F] ni
Rằng [C] em khng thật [Dm] lng
Vẫn m [Dm] thầm từng ngy dối [Bb] tr mối tnh [F] anh
Rồi [Bb] em ra đi thật xa, để mnh [F] anh bơ vơ ở [Dm] lại
Tnh [Gm] yu sau bao nhiu năm giờ l tờ [A7] giấy

Thi cũng [Dm] đnh tm về qu [F] khứ
Buồn [C] vui trong kỷ [Dm] niệm
Thi cũng [Dm] đnh tm về chốn [Bb] cũ, qun ngy [F] mai
Ngy [Bb] xưa em như dng sng
Lững lờ [F] tri bn anh một [Dm] dng
Giờ [Gm] đy em theo gi my cuốn tri về [Dm] đu

ĐK:
Người [Dm] ơi hy quay về [Bb] đy
Tnh [Dm] anh vẫn đong thật [C] đầy
Lng [Dm] anh suốt mun đời [Gm] vẫn
Mi yu người [Dm] thi
Người [Dm] ơi hy quay về [Bb] đy
D [Dm] em dối gian thật [C] nhiều
Lng [Dm] anh suốt mun đời [Gm] vẫn
Mi yu người [Dm] thi