Mắt Lệ Cho Người Tnh  Phạm Mạnh Cương

Rồi đy, my trn đồi vắng
lang thang tm phiến đ xưa ru mn
Rồi đy, mưa ru ngn l
my bay mờ xa, rừng thng lắng buồn


Tnh anh, như thng đầu ni
trăng thanh chm suối, thng năm vời vợi
Tnh em, như sương chiều xuống
mnh mng đồi ni, mờ trong bng đm


Biệt ly, hn nhau lần nữa
trng nhau lần nữa, gi băng tơ trời
Bi ht chia phi ban đầu
vắng tiếng kinh chiều cầu cho tnh i


Biệt ly, hn nhau lần cuối
xa nhau lần cuối, ni sao cho vừa
Chỉ thấy nh mắt u hoi
nuối tiếc n tnh, trọn đời kh phai


Rồi đy, anh như ngn gi
phiu du từ đ biết đu hẹn h
Rồi đy, em phương trời cũ
qu hương tnh i cn vương mắt lệ


Tnh yu mong manh l thế
xa xi l thế xt xa tnh buồn
Tnh yu thương đau từ đấy
dư m cn đấy lệ trong mắt ai