Mất Nhau Ma Đng    Anh Bằng
(Gm) Swing Waltz (Boston)  58

Anh c nghe mưa rơi từng cơn đau vời vợi  1
Trọn ma đng đơn ci
 1
Trọn ma đng khng vui
 1
Tnh ny ring cho ai
 1
Tnh cao hơn ni đầy
 1
Vụt đi vo huyền thoại
 1 2 3 4

Ta mất nhau hm nay bn tay em thật gầy
 1
Vật vờ trong tương lai
 1
Gọi ma đng my bay
 1
Gọi ma đng my bay
 1
Chỉ nghe sương tuyết đầy
 1
Chờ kiếp no đổi thay
 1 2 3 4

Cn ngỡ như vừa đy gần gủi bn tnh say
 1
Tựa gi m ln my con đường di thật di
 1
Tnh thong qua một giy đời trắng đi bn tay
 1
Cn c ai đm ny cơn mưa lạnh ko di
 1 2 3 4

i tiếng ca xanh xao lời thương ta nghẹn ngo
 1
Một ngy ta yu nhau
 1
Một đời ta thương đau
 1
Cn g cho nhau đu
 1
Tnh yu hay chn sầu
 1
M by giờ bỏ nhau
 1 2 3 4

Main / Variation D, Flute /Clarinet