Mu Nhuộm Bi Thượng Hải
(Am) Rock Ballad 102 / Easy Ballad 109
Biển sng dạt do
Trng dương lớp lớp tri đi về chốn nao
Đời như những cơn sng đa
M ngn năm biết nơi đu l bến bờ


Cuộc đời vui cuộc đời buồn
No ai hay biết cho đu l bến mơ
Niềm hạnh phc hay nỗi sầu
Ging đời tri cuốn ta ngn năm


Yu em hận em em biết cho chăng
Cho d thng năm di xa cch
Anh lun chờ mong bo tố phong ba
Cuộc tnh ny
Ngn kiếp vẫn khng nhạt phai


D hạnh phc d đau buồn
D bao on tri vẫn mun đời c nhau
Như sng nước mi tri chẳng ngừng
Cuộc tnh ta thiết tha
Hơn ngn trng dương