Mu Nhuộm Bi Thượng Hải
(Am) Rock Ballad 102 / Easy Ballad 109
(Am) Biển sng dạt (Dm) do
Trng dương lớp lớp (C) tri đi về chốn nao
Đời như (G) những cơn sng (Am) đa
M ngn năm biết (Gm) nơi đu l bến (G) bờ


(Am) Cuộc đời vui cuộc đời (Dm) buồn
No ai hay biết (C) cho đu l bến mơ
Niềm hạnh (G) phc hay nỗi (Am) sầu
Ging đời tri cuốn (Gm) ta ngn năm (Am)


Yu em hận (Am) em em biết cho (Em) chăng
Cho d (Gm) thng năm (G) di xa cch
Anh lun chờ (Em) mong bo tố phong ba
Cuộc tnh (G) ny
Ngn (C) kiếp vẫn khng nhạt (G) phai


(Am) D hạnh phc d đau (Dm) buồn
D bao on tri (C) vẫn mun đời c nhau
Như sng (G) nước mi tri chẳng (Am) ngừng
Cuộc tnh ta thiết (Gm) tha hơn ngn trng (Am)dương