Mậu Thân Anh Nhớ Ǵ Không? 
Nhạc: Nguyễn Văn Thành
Thơ: Ư-Nga

1.
Xác tím đen, xác rỉ nước vàng
Xác tan nát mặt, họ hàng biết ai?
Xác chặt ngang cổ, xác bổ ngang tai
Xác chết từng chùm xâu bằng kẻm gai
Xác chết đứng ngồi cọc tre xuyên suốt đầu
Xác chết trương śnh, rùng rợn, trơ xương
Xác đạn xuyên ót, xác sọ vỡ tung
Xác chết chặt đầu, xác cuốc phang, xác trợn trừng,


Chết! Không ai thắp nén nhang
Chết oan thây dân tôi hàng hàng
Chết! Không ḥm gỗ che thân
Chết! Không giọt lệ thân nhân sụt sùi


Hỡi anh linh yên giấc ngàn thu!
Chúng tôi c̣n sống, lương tri chẳng mù
Không chờ Tết mới nhớ về
Mỗi ngày mỗi nhớ! Trăm bề tâm đau!


2.
Mưa rơi ray rứt, Điên Đại, Đá Mài,
Mưa rơi thê thiết, Phú Bài, Bao Vinh
Máu me kinh hăi, Hương Thủy, Băi Dâu
Buồn gịng sông Hương, Truồi, Gia Hội, Phú Văn Lâu
Vợ khóc chồng, Trường Tiền, An Cựu
Con khóc Mẹ, Đại Nội, Đông Ba,
Đường nào cũng máu, Áo Vàng, chùa Huế,
Lệ từng con tim, Thành Nội, An Ḥa


Mảnh nào nhận dạng ông bà?
Mảnh nào rửa thối động ḷng quật khai?
Huế nào khăn trắng tang ai?
Nơi nào không có máu sôi trong hồn?


Hỡi anh linh yên giấc ngàn thu!
Chúng tôi c̣n sống, lương tri chẳng mù
Không chờ Tết mới nhớ về
Mỗi ngày mỗi nhớ! Trăm bề tâm đau!MẬU THÂN, ANH NHỚ G̀ KHÔNG?

thơ: Ư-Nga

Tím đen, xác rỉ nước vàng
Người tan nát mặt, họ hàng biết ai?
Chặt ngang cổ, bổ ngang tai
Đâm bàn tay thủng, kẽm gai xâm vào*
Cọc tre xuyên đến đỉnh đầu
Cụm năm người chết, cụm xâu cả mười
Śnh trương bao xác đứng ngồi
Máu me rùng rợn, ră rời, trơ xương


Mưa rơi ray rứt đoạn trường
Con thơ khóc Mẹ, vợ thương khóc chồng
Mảnh nào nhận dạng bà, ông?
Mảnh nào rửa thối động ḷng quật khai!


Cát Xuân, Điên Đại, Đá Mài,
Băi Dâu, Hương Thủy, Phú Bài, Bao Vinh*
Trường Tiền, An Cựu bao t́nh
Đông Ba, Đại Nội: tử, sinh năo nùng
Đạn xuyên ót, sọ vỡ tung
Máu me kinh hăi buồn gịng sông Hương!
Huế nào khăn trắng tang thương
An Ḥa, Thành Nội tai ương đă từng


Mưa thê thiết, xác trợn trừng
Đường nào cũng máu! Lệ từng con tim!
Đạn bay tứ hướng truyền… âm!
Cha con, chồng vợ gọi… thầm tên nhau
Truồi, Gia Hội, Phú Văn Lâu
Thủ tiêu, ám sát, chặt đầu, cuốc phang


Chết! Không ai thắp nén nhang!*
Chết oan vô tội hàng hàng thây dân!
Chết! Không ḥm gỗ che thân!
Chết! Không giọt lệ thân nhân sụt sùi!


Áo Vàng, chùa Huế, bao nơi…
Nơi nào không có máu sôi trong hồn?
Huế đau! Em nhớ Saigon!
Nhà em cũng cháy, chỉ c̣n tàn tro


Anh linh yên giấc ngàn thu!
Chúng tôi c̣n sống chẳng mù lương tri
Không chờ Tết mới nhớ về
Mỗi ngày mỗi nhớ! Trăm bề tâm đau!


Ư Nga, 9.2.2008 - Mồng Ba Mậu Tư
____________________

Có khoảng 5.800 người đă bị giết tập thể tại:
1-Khe Đá Mài, quận Hương Thể
2-Băi Cát Xuân Ô Điên Đại, quận Phú Vang
3-Sau chùa Áo Vàng, quận 2 đường Chi Lăng
4-Băi Dâu, quận 2 phía Bao Vinh