Mê Khúc      Bảo Phúc & Anh Thoa
(Am) Boston  60
Giăng ngang [Am] đời nhẹ tựa làn hương
Đưa hồn [E7] đi trong cơi vô [Dm] thường
Một sợi [G] t́nh níu kéo yêu [E7] đương
Một người [Am] t́nh tựa như khói [E7] sương


Để riêng [C] ai thênh thang đợi [F] chờ
Để riêng [Dm] ai trông mong từng [Am] giờ
Cũng thôi [Dm] đành gặp gỡ trong [Am] mơ
Bởi cơn [E7] mơ nào đâu hững [Am] hờ


ĐK: [Am] Ai nỡ mang [G] đi t́nh ai đắm [Am] say
[G] Cho trái tim [F] ngoan buồn đau quắt [E7] quay
Nỗi nhớ rưng [Dm] rưng giữa bờ [Am] vai
Em như [F] thơ em đến mệt [Am] nhoài
Buông đôi [E7] tay ngỡ như lạc [G] loài
Ai xa [E7] ai lối xưa t́nh [Am] phai


Nghe cung [Am] đàn dạo tịch t́nh tang
Như rụng [E7] rơi bao nỗi bẽ [Dm] bàng
Từ một [G] chiều vướng víu miên [E7] man
Lời đàn [Am] buồn t́m câu thở [E7] than


Cơi riêng [C] ai không sao tỏ [F] bày
Thả tương [Dm] tư theo ai miệt [Am] mài
Để đêm [Dm] về mộng sẽ nguôi [Am] ngoai
Phủ rong [E7] rêu sầu quên kiếp [Am] dài