Mẹ Qu     Phạm Duy 
(B) Swing Fox 138 / 60 8-Beat  115 / Piano Pop (bebop) 116
Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một mầu
C đn, c đn g con nương nu
Mẹ qu, mẹ qu vất vả trăm chiều
Nui đn, nui một đn con chắt chiu
B b mẹ qu ! G gy trn đầu ngọn tre
B b mẹ qu ! Chợ sớm đi chưa thấy về
Chờ nụ cười son, v đồng qu ngon


Trời mưa, trời mưa ướt o mẹ gi
Mưa nhiều, mưa nhiều cng tươi bng la
Trời soi, trời soi bốc khi sn nh
Nắng nhiều nắng nhiều th phơi la ra
B b mẹ qu ! Đm sớm khng nề h chi
B b mẹ qu ! Ngy thng khng ao ước g
Nhỏ giọt mồ hi, v đời trẻ vui


Miệng kh, miệng kh nhớ bt nước đầy
Nhớ b, nhớ b mẹ qu xưa ấy
Ma đng, ma đng manh chiếu thn gầy
Chu b, chu b ngủ ngon giấc say
B b mẹ qu ! Chn bước ra đời ci xa
B b mẹ qu ! Từ lc qu hương xa nha
Nhn về miền qu, m giọt lệ sa