Mẹ Việt Nam ơi         Sng Tc: Nguyễn nh 9

Mẹ Việt Nam ơi chng con vẫn cn đy...
Mẹ Việt Nam ơi chng con vẫn cn đy...
Những đứa con bầu nhiệt huyết dng đầy
Mang ging họ của L, L, Nguyễn, Trần
Mẹ mặc cho con vải th o mầu lam
Mẹ dưỡng nui con dng sữa Bắc, Trung, Nam
Con của Mẹ đều một giống da vng
Quyết một lng đập tan lũ hung tn


Trn đầu voi rạng ngời vung nh thp
Gi Triệu Trưng bồ liễu chống xm lăng
H mi cười nghe tiếng sng Bạch Đằng
Gươm Hưng Đạo như Rồng Tin vng vẫy
Vượt Trường Sơn, Nguyễn Huệ, Bắc Bnh Vương
Quyết một lng đi giữ vững qu hương
V cn nữa con của Mẹ ton danh tướng
Lng Mẹ vui hnh diện với đn con...


Nhưng Mẹ ơi giờ đy sao Mẹ khc ?
Hai vai gầy run rẩy nt tm can
Mẹ lng đau thương xt cảnh lầm than
o nu ngho Mẹ rch để phơi thn
Một đn con rồi qun ơn Mẹ nui dưỡng
Sng đạn cy tan nt luống qu hương
Mẹ lng đau thương xt cảnh lầm than
Xt xa nhiều phương Bắc giết phương Nam

Nhưng Mẹ ơi Mẹ đừng than khc nữa !
V chng con tuổi trẻ vẫn cn đy
Chng con nguyện cng ra sức đắp xy
Qu hương mnh trong TỰ DO ấm no
Xin Mẹ yu Mẹ đừng than khc nữa !
V chng con mười bảy triệu vẫn cn đy
Chng con nguyện cng ra sức đắp xy
Chng con nguyện đi dựng lại Qu hương

Mẹ Việt Nam ơi chng con vẫn cn đy
Mẹ Việt Nam ơi chng con vẫn cn đy...
Khng phản bội ging sữa thơm nui đưỡng
Chng con nguyện đi dựng lại Qu hương
Mẹ Việt Nam ơi... Mẹ Việt Nam ơi... Mẹ Việt Nam ơi..

https://www.youtube.com/watch?v=EK2SxwQB7Ps  Mẹ Việt Nam Ơi Chng Con Vẫn Cn Đy-Nguyệt nh-Việt Dzũng