Mnh Ơi                     Sng Tc: Diệu Hương
(C) (C) Rumba  90
Đi chim l chim ru rt trn cnh
Em yu l yu tiếng gọi của Mnh l Mnh, Mnh ơi
Đm qua thức giấc bi ngi, nhn quanh l em khng thấy mặt người l người mnh thương


Từ khi, từ khi l Mnh bỏ em buồn
Đi chim lơ lo, quay cuồng l cuồng biếng ăn
Co ro, co ro tm một chỗ em nằm
Phng khng, phng khng l khng chiếu lạnh
Nhện sầu l sầu giăng ngang


Đ.K.  Mnh l Mnh, Mnh ơi
         Mnh đi l đi đi mi qun lời
         Lời xưa m ta ước hẹn
         Một đời l một đời sắt son
         Cy xanh l xanh l vẫn tươi mu
         Ring em l em ho tn
         Nhạt nho l nho tnh xun


Đi chim gẫy cnh giữa đường
Từ nay l chăn gối ngậm ngi l ngi tiếc thương


H l h ơi ới h
Mnh đi m m mnh đi miết rứa khng về
Rứa để em chứ rứa để em chẳng c ai nằm
rứa em chẳng c ai nằm kề một bn


Repeat....  Đ.K.

Đi chim gẫy cnh giữa đường
Từ nay l em thi hết được gọi Mnh l Mnh, Mnh ơi