Mnh Xa Nhau Lu Qu  
Nhạc: Nguyễn Văn Thnh, Thơ:
Đng Quyn

Ừ, c thể mnh xa nhau lu qu!
Anh thấy nhớ em trn thnh phố lạ
C một ging sng giống ở qu mnh
Cửa Chesapeak lặng lờ nghe con sng vỗ
Hồn min man trn sng nước mun trng
Cửa Tiểu, Cửa Đại chờ ai nước lớn
Về Hm-Lung trĩu nặng giọt ph sa


Theo nước lớn em về đu chn cửa?
Hồn lạc loi trn biển rộng mnh mng
Nhớ lm sao thăm thẳm một ging sng!
Em Cửu Long, anh bn ging Potomac


Nghe bi ht cũ, tuyết rơi ngoi ng
Long thầm mơ bng dng một con thuyền
Đm trăng m ta ru tnh mộng mị
Uống nước ph sa giọt mu qu hương


C g đu đời mộng mị hoang đường
Anh chạy, em tm, ging sng bỏ lại.


Đừng trch hờn nhau, coi tnh qu nhẹ!
L trn ging sng vổ sẽ tri đi
Nụ hoa đo như em cười mấy độ
Ma Xun về n lượn bo tin xa
Từng ngn tay lần đếm lại tuổi gi
Ừ, c thể mnh xa nhau lu qu!