Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui  Trịnh Công Sơn
 (C) Slow Song  70
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió
~ trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá
~ bay

ĐK:  Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đă yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đă yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi


Mỗi ngày tôi chọn đường ḿnh đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em
~ về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước
~ qua... Đ.K.

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em t́m đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn ră bay... Đ.K.


Mỗi ngày tôi chọn một điều thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng
~ đầy chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy
~ tay... Đ.K.

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nh́n rơ quê hương, ngồi nghĩ lại ḿnh
Tôi chợt biết
~ rằng v́ sao tôi sống
V́ đất nước cần... một trái tim... Đ.K.


Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...

https://www.youtube.com/watch?v=Ho_KmJEzbjQ  Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui - Trinh Công Sơn - Tứ Ca
https://www.youtube.com/watch?v=IEUX0i8hnT0    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Tuấn Ngọc  (và các giọng bè)