Mộng Lành       Hoàng Trọng
Tango  100  (Dũng = Gm, Thu = F#m)
[F#m] Ánh xuân về tràn dâng nắng [A] mới
Tơ trời mừng say gió [D] tới
Ngàn [C#7] đoá hoa bừng chào [F#m] đời
[E] Từng bầy én trông đẹp mùa [C#] màng
Vờn cánh vui đùa nhịp [D] nhàng
Hoà tiếng chung t́nh nồng [C#7] nàn


[F#m] Có riêng một ḿnh ta với [A] bóng
Không hẹn gần ai ấm [D] cúng
Mà [C#7] chẳng nghe ḷng lạnh [F#m] lùng
[E] V́ người ấy luôn chờ một [C#7] lời
Là hiến ta trọn cuộc [F#m] đời
Thề [D] ước đem t́nh sánh [F#m] vai


[F#m] Ôi đôi mắt long [Bm] lanh
Như ánh trăng [E] thanh
Soi sáng đất lành một đêm thái [C#7] b́nh [F#m]
[Bm] Ôi môi thắm màu hoa
Năm tháng dần [E] qua buông những lời ca
Như gợi ḷng [C#7] ta


[F#m] Ấy tơ đồng chờ ta chắp [A] nối
Nhưng nào hồn ta dám [D] nói
V́ [C#7] muốn duyên c̣n đẹp [F#m] hoài
[E] V́ t́nh ấm không là t́nh [C#7] hoà
Mà ấm khi ḷng c̣n [F#m] chờ
Thầm [D] ước mơ rồi ước [F#m] mơ


[F#m] Ánh xuân về tràn dâng nắng [A] mới
Tơ trời mừng say gió [D] tới
Ngàn [C#7] đoá hoa bừng chào [F#m] đời
[E] Từng bầy én trông đẹp mùa [C#] màng
Vờn cánh vui đùa nhịp [D] nhàng
Hoà tiếng chung t́nh nồng [C#7] nàn


[F#m] Có riêng một ḿnh ta với [A] bóng
Không hẹn gần ai ấm [D] cúng
Mà [C#7] chẳng nghe ḷng lạnh [F#m] lùng
[E] V́ người ấy luôn chờ một [C#7] lời
Là hiến ta trọn cuộc [F#m] đời
Thề [D] ước đem t́nh sánh [F#m] vai


[F#m] Ôi đôi mắt long [Bm] lanh
Như ánh trăng [E] thanh
Soi sáng đất lành một đêm thái [C#7] b́nh [F#m]
[Bm] Ôi môi thắm màu hoa
Năm tháng dần [E] qua buông những lời ca
Như gợi ḷng [C#7] ta


[F#m] Ấy tơ đồng chờ ta chắp [A] nối
Nhưng nào hồn ta dám [D] nói
V́ [C#7] muốn duyên c̣n đẹp [F#m] hoài
[E] V́ t́nh ấm không là t́nh [C#7] hoà
Mà ấm khi ḷng c̣n [F#m] chờ
Thầm [D] ước mơ rồi ước [F#m] mơ