Mộng Sầu    Trầm Tử Thing
(E) Boston  60
Tnh mnh by giờ như mưa trn sng
Mưa đầu sng, mưa cuối sng
Tnh mnh by giờ như cơn gi đng,
Gi đầu đng, gi cuối đng


Tnh mnh by giờ, như sương buổi mai
Nắng rồi ln, sương vội tan
Tnh mnh by giờ như cy sầu đng
Kiếp buồn hiu, kiếp sầu đng


Tnh yu rồi xy mộ
Người yu rồi thẫn thờ
Tnh tan trong ngho kh
Thnh bước chn liều
Thnh nt đời nhau


Cuộc tnh tan rồi , Anh đau khn ngui
m niềm mơ, đi giữa trời
Cuộc tnh tan rồi, Em như kiếp hoa
Hoa tn a, Hoa cuối ma


Tnh mnh by giờ, đau như ngọn roi
Quất vo tim, vết bầm tm
Tnh mnh by giờ như chim mỏi cnh
Chim gặp bo, chim gặp mưa...