Mộng Viễn Du   Văn Phụng

Có ai biết đâu chuyện t́nh cờ
Có ai đoán đâu nào mà ngờ
Vào một đêm trăng sáng
Chuyện thần tiên lai láng
Lắng nghe tâm hồn nhịp nhàng


Thiết tha với khung đàn bàng hoàng
Nhấp say chén men rượu nồng nàn
D́u hồn ta đi tới, nhịp thần tiên phơi phới
Viễn du cho hồn trơi vơi


Hào quang với muôn huy hoàng
Bầy tiên nữ đang khoe ḿnh dưới trăng vàng


... Lập lại từ đầu...