Một Cơi Đi Về  Trịnh Công Sơn
(Em) (Cm) Boston  60   
Bao nhiêu năm rồi c̣n măi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi xuốt trăm năm một cơi đi về


Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa Xuân rồi tàn mùa Hạ
Một ngày đầu Thu nghe chân ngựa về chốn xa


Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông c̣n ở lại
Con tim yêu thương vô t́nh chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người


Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà


Đường chạy ṿng quanh một ṿng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
Từng lời tà dương là lời mộ địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe


Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân th́


Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân th́