Một Đn Chim Nhỏ   Phạm Duy
(C) 8-Beat Ballad  102

Thằng Cuội yu chị Hằng Nga
Ni dối ng b ln tới mặt trăng
Ố tang tnh tang! Ố tang tnh tnh!
Kể từ khi Cuội ra đi
Lng xm khng ngờ cũng nhớ Cuội gh
Ố tang tnh tang! Ố tang tnh tnh!
Cuội th sau cuộc phiu du
Cuội ngồi thương nhớ qu nh xa xi
Ố tang tnh tang! Ố tang tnh tnh!
Cuội ngồi dưới ngọn cy đa
Để tru ăn la ku cha ời ời
Ố tang tnh tang! Ố tang tnh tnh!
Chị Hằng thương Cuội chưa ngui
D sống trn Trời chưa thot tnh qu
Ố tang tnh tang! Ố tang tnh tnh!
Chị Hằng cho gặp trần gian
Một thng một lần trăng chiếu trn cao
Ố tang tnh tang! Ố tang tnh tnh!

Một trời Nam trn trăng Thu
Em b ra chờ xem Ch Cuội đu?
Ố tang tnh tang! Ố tang tnh tnh!
Một đn chim nhỏ bay đm
Bay suốt năm liền tới ci trần gian
Ố tang tnh tang! Ố tang tnh tnh!
Bầy trẻ thăm hỏi: Cung trăng
Ch Cuội đu vắng? C Hằng đu xa?
Ố tang tnh tang! Ố tang tnh tnh!
Động lng thương trẻ ngy thơ
Bầy chim nhỏ b bay v trả lời
Ố tang tnh tang! Ố tang tnh tnh!
Từ ngy c hỏa tinh bay
Bay c ba ngy ln tới mặt trăng
Ố tang tnh tang! Ố tang tnh tnh!
Cuội đnh đem Chị Hằng Nga
Tm xứ xy nh khng biết ở đu?
Ố tang tnh tang! Ố tang tnh tnh!