Một Đời Yêu Anh   Trần Thiện Thanh
(A) Enka / 6-8 Slow Rock-1  65

Chưa đặt tên cho một chuyện t́nh
Cho mai sau đời đem rao đem bán
Gom mây trời em may áo trắng
Chua chát lịm cho kín yêu đương
Để em c̣n nguyên tiếng băng trinh


Em để tang cho một cuộc t́nh
Mong manh hoàng hạc sương tan trên lá
Mong manh loài hoa tươi sắc máu
Hoa chớm nở khi sáng tinh mơ
Hoa cúi đầu trong tối bơ vơ


Anh chết trong em suốt một đời
Nên ngất ngư câu hát nửa vời
Anh ơi đêm rồi không gian lặng câm
Em say trên dương cầm
Mơ hồ tiếng hát Trương Chi


Em biết khi em anh giận chuyện ǵ
Nhân gian xa vời sao băng tăm tôi
Sông ân t́nh sao đi không tới
Em trách ḿnh em trách em thôi
Cay đắng nào dâng cháy trên môi


Anh biết không anh chỉ một lời
Anh biết không anh chỉ một lời
Anh giết em khi mới ... nửa đời ...