Một Mnh Thi      Anh Việt Thu
(Bb) Cha Cha Cha  115
Trang thư xanh em ln trao anh
viết bằng mực tm tm bng hoa c
M ngy xưa em thường hằng mơ ước
Ngy hợp hn anh kết hoa để tặng em


Đm năm xưa c gi heo may
Gi đa trn tc ngủ say bn lưng đo
Trả lại em con đường tnh năm cũ
Đường tnh ơi ta với ta một mnh thi


Nếu năm xưa năm xưa anh lỗi hẹn
v mnh đừng quen nhau
Những n tnh ngy đ c bao nhiu
Th dang dở dở dang c đu nhiều
Kỷ niệm ơi, kỷ niệm buồn biết mấy
Th qun đi như chng ta chưa hề quen