Một Ngày Không Có Em   Y Vân
(Gm) IBiza / Techno 129
Một ngày không có em là ḷng anh tan nát
Cả trời mây u ám thời gian vẫn âm thầm
Âm thầm hằn trên bia đá xanh


Một ngày không có em là ḷng anh se thắt
Cả ngàn cây im tiếng chịu tang khóc mối t́nh
Mối t́nh như nghĩa trang lạnh lùng


Đường mây lối gió ai người hay
T́nh yêu chấp cánh ra biển khơi
Trời cao man mác xanh ngh́n đời
Bụi hồng lấm gót kiếp thương vay
Mùa không lạnh mà sao hồn băng giá


Một ngày không có em
Tuổi hồng thành vô nghĩa
T́nh chờ c̣n chưa mất t́nh yêu đă tan tành
Tan tành tựa sương khói chiều hoang...