Một Ngy Ma Đng  - Bảo Chấn
(Em) Slow Rock 60 / Pop Rock
[Dm] Rồi một ngy trời khng biết [A] xanh
Rồi một ngy hng cy vắng [Dm] tanh [Gm]
V cơn gi mang [F] ma đng tới
Cuốn [E] bay theo đm l vng [A7] rơi [Dm]

Bờ cỏ [Dm] ny giọt sương đ [A] tan
Bậc thềm ny cn in dấu [Dm] chn [Gm]
Ma đng tới em [F] chờ anh mi
L [A7] hoa thu sang nay đ a [Dm] tn [D7]

ĐK:
Giờ đy anh [Gm] biết, anh biết đ mất em rồi [Bb] đấy
Ngy ma đng [F] đến nghe vắng xa tiếng mưa phn [Dm] rơi
Lng anh đau [Gm] đớn nhưng tri tim vẫn như thầm [A7] ni
Cn yu [Dm] mi[D7]

Giờ đy anh [Gm] biết, anh biết đ mất em rồi [Bb] đấy
Ngy ma đng [F] đến nghe vắng xa tiếng mưa phn [Dm] rơi
Lng anh đau [Gm] đớn nhưng tri tim vẫn như thầm [A7] ni
Anh mi yu [Dm] em, Anh mi yu [Dm] em, Anh [Bb] vẫn yu [Dm] em