Một ngày như mọi ngày  Trịnh Công Sơn

Một ngày như mọi ngày em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày ta nhận lời t́nh cuối
Một ngày như mọi ngày đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày mang nặng hồn tả tơi


Một ngày như mọi ngày nhớ mặt trời đầu môi
Một ngày như mọi ngày đau nặng từng lời nói
Một ngày như mọi ngày từng mạch đời trăn trối
Một ngày như mọi ngày đi về một ḿnh tôi


Những sông trôi âm thầm đám rong rêu xếp hàng
Những mặt đường nằm câm
Những mặt người buồn tênh


Sóng đong đưa linh hồn có mưa quanh chỗ nằm
Măi một đời về không
Trong chập chùng thác nguồn


Một ngày như mọi ngày đi về một ḿnh tôi
Một ngày như mọi ngày quanh đời ḿnh chợt tối
Một ngày như mọi ngày giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày xe ngựa về ngủ say


Một ngày như mọi ngày em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày xếp ṿng tay oan trái
Một ngày như mọi ngày từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày bóng đổ một ḿnh tôi