Một Ngy Vui Ma Đng  L Uyn Phương
(C) Bossa Nova 115 / Bebop 124
Em ln ngy mai đường gi trăng ci
Mong em từng giy rộn rng như ngy
hay ma đng m xun đ lng lng
hay ma đng m mai đ ln bng
V gt chn in dấu n tnh
Hoa l ngỡ như ma xun ma xun i n


Nhưng trn thềm ga chờ đến trăng t
Em ơi v đu hẹn rồi thờ ơ
Xun sang rồi sao m hoa nở khng tươi
Xun qua rồi sao m tim đ đơn ci
V đ cho nhau những mong chờ
Hy nỡ để qun tnh yu tnh yu nhớ mong


Qua hm sau nghe gi thoảng như đi mau
My trắng đ trao cho nhau
Những i n khng mu
Khi khng yu đu biết nắng hay phai nhanh
Đu biết mắt hay long lanh khi i n tan tnh
Rồi đến ngy kia ga buồn chờ mi người yu
Thềm ga vắng tanh


Ai như người yu mu i my chiều
Ai như người yu lạnh lng c liu
hay v sao m em đến nơi đy
hay v sao m em nhớ hm nay
V trt yu anh o vai gầy
Khng nỡ để anh ma xun
Ma xun nhớ mong