Một Thời Đ Xa  Trường Huy, Thơ Nguyễn Thanh H
(Fm)(Em) Disco-LK 143 / Techno 143
Đừng buồn anh hỡi 1 2 khi lỡ ' ni yu em rồi 1 2 3 4 5
Bận lng chi nữa
1 2 hỡi anh ' xin hy qun em đi 1 2 3 4 5
Giy pht bn nhau
1 2 3 4 5  anh sẽ qun mau 1 2 3 4 5
Chỉ c em thi
1 2 giữ mi ' bng hnh xưa 1 2 3 4 5

Đời ai cũng c
1 2 giy pht trt yu dại khờ 1 2 3 4 5  
V em đ biết
1 2  biết anh ' sẽ chẳng yu em đu 1 2 3 4 5  
Giy pht bn nhau
1 2 3 4 5  em sẽ qun mau 1 2 3 4 5
Em đ trao anh
1 2  trao anh nụ hn ấy 1 2 3 4 5 6

V em biết anh sẽ qun hết
1
Những bi tnh ca viết ring tặng em
1 2
V em biết tri tim anh c
1
Hnh bng ai kia đu chỉ ring em
1 2
V em sẽ khng trch anh nữa
1
Chẳng trch anh đu
1 2 3 4 5 6 7 8
Khi ta đến bn nhau
' tnh gian dối 1 2 3 4 5 6

V em biết anh sẽ qun hết
1
Những bi tnh ca viết ring tặng em
1 2
V em biết tri tim anh c
1
Hnh bng ai kia đu chỉ ring em
1 2
V em sẽ khng trch anh nữa
1
Chẳng trch anh đu
1 2 3 4 5 6 7 8
Khi ta đến bn nhau
' tnh yu dối lừa 1 2 3 4 5 6

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mot-thoi-da-xa-dam-vinh-hung.SOhYCTRwv4Gx.html