Một Tnh Yu    Đức Huy

Một người mi đi tm nơi chn my cuối trời
Tri con tim khờ dại
Chờ ngy tnh yu đến trong cuộc đời
Lần ny người ấy muốn yu
Yu di lu mi mi
Lần ny người ấy muốn yu
Yu một người m thi


Một tnh yu, trọn con tim
Một tnh yu, một tnh yu hoi dng hiến,
Một tnh yu nhn ngy mai với niềm tin mới
Một ngy mai huy hong trong nắng tươi
V người ấy đ tm thấy được tnh yu


Đoạn đường đ qua
Ph du như trong giấc mộng
Những xa xưa tuyệt vời
Chỉ dnh cho ai sống xa hiện tại
Niềm vui đ c trong tay cn tm đu mi mi
Từ đy người ấy sẽ yu yu một người m thi


Một tnh yu, trọn con tim
Một tnh yu, một tnh yu hoi dng hiến,
Một tnh yu nhn ngy mai với niềm tin mới
Một ngy mai huy hong trong nắng tươi
V người ấy đ tm thấy được tnh yu
D rằng đường đời nhiều khi chn chường
Tnh đến nỗi buồn theo dấu anh
Miệt mi niềm tim d cho gi sương
Đừng để hy vọng tan biến nhanh