Mưa Buồn Long Giao  
Nhạc: Nguyễn Văn Thành
Thơ:
Hà Thượng Nhân
1.
Trời có điều chi buồn, mà trời mưa măi thế.
Cây cỏ có chi buồn, mà cỏ cây đẫm lệ, mà cỏ cây lệ tuôn.


Chim nào không có cánh, cánh nào không thèm bay.
Người nào không có ḷng, ḷng nào không ngất ngây..
Hm.. hm..


ĐK:
Anh nhớ em từng phút, nhớ con từng giây.
Gửi làm sao nỗi nhớ, trao làm sao niềm thương.
Anh nhớ em từng phút, nhớ con từng giây.
Nhớ thương như trời đất, trời đất cũng vô thường.


2.
Ngày xưa chim hoàng hạc, vượt chín tầng mây cao.
Ngày xưa khắp năm châu, bước chân coi nhỏ hẹp.


Bây giờ giữa Long Giao, ngồi nghe mưa sùi sụt,
Cuộc đời như chiêm bao, có hay không nẻo cụt?


(để hết)
Anh châm điếu thuốc lào, ḿnh say, ḿnh say sao?
Anh châm điếu thuốc lào, ḿnh say, ḿnh say sao?
Anh châm điếu thuốc lào, ḿnh say, ḿnh say sao?
Anh châm điếu thuốc lào, ḿnh say... ḿnh say sao?