Mưa Đm V Một Dấu Hỏi  
Nhạc: Nguyễn Văn Thnh, Thơ: Nga


1.
Mưa đm. Mưa đm buồn qu!
Mưa đm! Mưa đm buồn qu!
Ka cơn gi lộng
Ka cơn gi lộng cng thm nhớ Nh


Mưa đm. Mưa đm buồn qu!
Mưa đm! Mưa đm buồn qu!
Ba mươi năm đ tri qua
Ba mươi năm đ tri qua
Mưa đm. Mưa đm ai khc
Mưa đm ai khc san h bất an?


ĐK:
Chọn con đường gi ngược
Vắng vẻ, lạnh tứ bề
Dốc cao, i dốc cao vất vả gh!
Bao giờ, i bao giờ
Bao giờ về đến đch?
Dốc cao, i dốc cao. Bao giờ ơi bao giờ?


2.
Mưa đm. Mưa đm buồn qu!
Mưa đm. Mưa đm buồn qu!
Cuối bi thơ em chấm
Một dấu hỏi thật đau
By giờ v mai sau
Ai trả lời em được?
Ai trả lời em được?


ĐKMƯA ĐM
Mưa đm buồn qu! Mưa đm!
Ka cơn gi lộng cng thm nhớ Nh
Ba mươi năm đ tri qua
Mưa đm ai khc san h bất an?
Nga - Canada.


MỘT DẤU HỎI
Cuối bi thơ em chấm
Một dấu hỏi thật đau
By giờ v mai sau
Ai trả lời em được?


Chọn con đường gi ngược
Vắng vẻ, lạnh tứ bề
Dốc cao. Vất vả gh!
Bao giờ về đến đch?
Nga.