Ma Đng Của Anh   Trần Thiện Thanh 
(G) (C) (D) Rumba  95
Ngy no em yu anh
Em đ quen trong cay đắng tuyệt vời
Ngy no em yu anh
Em hẳn qun dưới trời hạnh phc mới
Anh ơi đng lại về, từ trăm năm lạnh gi
Tim em như ngừng thở từ sau n tnh đ
Anh nghe khng, ma đng... ma đng...


Ngy no ta xa nhau
Em bước su trong vng tối nhạt nha
Từng ma đng theo qua,
Em đ quen với đường đời băng gi
Xưa hn anh một lần rồi đau thương trn lấp
Anh qun em một ngy v xa nhau trọn kiếp
Nn em yu ma đng, nn em yu ma đng...
... i! ma đng của anh


Em chỉ l người đin, trong vườn hoa tnh i
Em chỉ l người say, trn đường anh nhn thấy
Anh đi đi, người đin khng biết nhớ
V người say khng biết buồn
Những cuộc tnh dương gian
Mun đời khng nghĩa l
Nhưng người vẫn tm nhau
Trong vng tay tnh
Nn đi ta niềm yu xưa chỉ cn l một v sao đm lẻ loi


Trời lập đng chưa anh
Cho lũ dơi đi tm giấc ngủ buồn
Để mặc em lang thang m gi băng ngỡ thầm người yu tới
Đm chia ly em về đường khuya em bật khc
Anh xa em thật rồi, m chưa qun mi tc
Anh hỡi anh c phải tnh băng gi l tnh đẹp đi chng ta
--------------------------------------------------------------------
Ma Đng Của Anh    Trần Thiện Thanh 
(G) (C) (D) Rumba  95
Ngy no em yu [G] anh
Em đ [G7] qun trong cay đắng tuyệt [C] vời
Ngy no anh yu [F] em
Em đ [D7] qun với [C] trời hạnh phc [G7] mới
Anh ơi Đng lại [C] về từ trăm năm lạnh [Bm] gi
Tim em như ngừng [E7] thở, từ sau n tnh [Am] đ
Anh nghe [D7] khng, ma [F] đng, ma [D7] đng


Ngy no ta xa [G] nhau
Em bước [G7] su trong vũng tối nhạt [C] nha
Từng ma đng theo [F] qua
Em đ [D7] qun với [C] đỉnh đời băng [G7] gi
Xưa hn Anh một [C] lần rồi đau thương trn [Bm] lấp
Anh yu em một [E7] ngy v xa em trọn [Am] kiếp
Nn em yu ma [D7] đng, nn em yu ma [C] đng
i [D] Ma Đng của [G] anh


Em chỉ l người [C] đin trong vườn hoa tnh [Bm] i
Em chỉ l người [E7] say bn đường anh nhn [Am] thấy
Anh đi đi, người đin khng biết [A7] nhớ
V người [D] say khng biết [G7] buồn
Những cuộc tnh dương [C] gian
Mun đời khng nghĩa [Bm] l
Nhưng người vẫn tm [E7] nhau trong vng tay tnh [Am]
Như đi [D7] ta niềm [Bm] yu xưa chỉ [D] cn một v [C] sao
Em lẻ [G] loi


Trời lập đng chưa [G] anh cho lũ [G7] dơi đi tm giấc ngủ [C] vi
Để mặc em lang [F] thang m gi [D7] băng
Ngỡ [C] thầm người yu [G7] tới
Đm chia ly anh [C] về đường khuya em bật [Bm] khc
Anh xa em thật [E7] rồi lm sao qun mi [Am] tc
Anh hỡi anh c phải tnh băng [D7] gi l tnh đẹp trn thế [G] gian