Ma H V Tận
(C) New Country (Bebop)  120
Tnh yu th ma h như v tận
V từ ngy tnh yu đến em thấy y như l
Mnh quen nhau được vi giy pht thi
Trong khi đ từng ngy thng m tri thời gian tri

Tnh yu th ma h như v tận
V từ ngy tnh yu đến anh cứ cho như l
Mnh đang vui đa chơi dưới nh dương bn sng x nơi đại dương


Đ.K.  V thế m buổi sng ny
Một mu xm khắp trời giăng đầy
V sn trường cn ướt mềm
V cơn mưa vừa giăng qua đy
Thế thế nhưng em cũng thấy lại
Một trời sng tươi khi nhn anh


Tnh yu th ma h như v tận
V từ ngy tnh yu đến em thấy y như l
Gặp anh đy lần đầu tin đ thi
Mi lc đi mnh du bước bn nhau mnh snh vai nhau


Tnh yu th ma h như v tận
V từ ngy tnh yu đến anh vẫn ngm nga lại
Điệu ca đi mnh du nhau lướt m
Như lc đi ta gần nhau


(Repeat  Đ.K... dạo nhạc... ht lại lần thứ 2)