Mưa Hồng        Trịnh Cng Sơn
(F)  6-8 Slow Rock-1  63
Trời ươm nắng cho my hồng
My qua mau
em nghing sầu
^ Cn mưa xuống như hm no em đến thăm
My m thầm mang gi
ln


Người ngồi đ trng mưa nguồn
i yu thương nghe đ buồn
Ngoi kia l như vẫn
xanh
Ngoi sng vắng nước dng ln hồn mun trng


Nay em đ khc chiều mưa đỉnh cao
Cn g nữa đu sương m đ lu
Em đi về cầu mưa ướt o
Đường phượng
bay m khng lối vo
Hng cy l xanh gần với
nhau

Người ngồi xuống my ngang đầu
Mong em qua, bao nhiu chiều
^ Vng tay đ xanh xao nhiều
i thng năm gt chn mn trn phiếm du


Người ngồi
xuống xin mưa đầy
Trn hai tay cơn đau di
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đ c bao lu m hững hờ