Mùa Phượng Rơi

Mùa phượng rơi rơi _____
Mùa biệt ly lắm buồn tiếc xa vời
_____
Nh́n phượng rơi rơi
_____
Ḷng bâng khuâng nói mà
không thành lời___
Đường hoa lối ấy
_____
Cầm tay nhau cười trong nắng bồi hồi
_____
Nhớ chăng ngày chúng ta
Ngồi bên nhau tính thầm ngày vui
_____Xa ĺa trường mến yêu _____
Nhớ hồi trống vang trong bóng chiều
_____
Nhớ vành nón sao mà yêu kiều
_____
Nhớ tà áo bay dập d́u
_____
Đâu ngày nào nắm tay
_____
Đếm từng bước trên muôn xác hoa
_____
Mơ xa xôi nhưng mà không nói
_____
Khẽ cho nhau nụ cười. Ôi xa rồiMùa phượng thân yêu _____
Gợi ngày xưa khiến lệ thắm tuôn nhiều
_____
Đường đời liêu
_____
Rồi mai đây biết ngày nao gặp lại
_____
Đường hoa chốn ấy
_____
Gợi chiều nay ch́m trong nắng bồi hồi
_____
Lắng nghe ngàn tiếng ve
Gợi ngày thơ để ḷng thầm