Mưa Rừng   Huỳnh Anh
(Am) Rumba  92
Mưa rừng ơi! Mưa rừng
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn v́ t́nh đời
Mưa sầu v́ ḷng người duyên kiếp không lâu


Mưa từ đâu mưa về làm muôn lá hoa rơi tả tơi
Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành
Lá vàng rời lià cành gợi ta nỗi niềm riêng


Ôi! ta mong ước xa xôi
Nhưng đêm măi cô đơn gửi tâm tư về đâu
Mưa thương ai ? Mưa nhớ ai ?
Mưa rơi như nức nở, mưa rơi trong ḷng tôi


Mưa rừng ơi! Mưa rừng
T́m đâu hỡi ơi bóng ngày xưa
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng
Bóng chiều vàng dần dần tàn
Ḷng thương nhớ nào nguôi