Mưa, Sao Em Nhớ Quá  
Nhạc: Nguyễn Văn Thành, Thơ:
Á Nghi

Mùa xuân ở đây muộn-màng
Mùa xuân ở đây muộn-màng
Vừa khi trời ấm lại sang thu rồi
Cho nên không thấy hoa … khôi
Chỉ vừa hé nụ đă thôi kiếp hời
Mùa đông ở đây không mưa
Mùa đông ở đây không mưa
Hạt rơi thành tuyết biết chưa hỡi chàng?


Sài G̣n ơi! Việt Nam ơi!
Sao em nhớ quá hạt rơi từ trời
Chiều mưa, áo mỏng, guốc lơi
Bước xưa con gái ngọt lời lắm anh


Sài G̣n ơi! Việt Nam ơi!
Sao em nhớ quá hạt rơi từ trời
Bây giờ tuyết đổ hạt nhanh
Em che cả mắt mà thành… lệ hoen.MƯA


Mùa đông ở đây không mưa
Hạt rơi thành tuyết biết chưa hỡi chàng?
Mùa xuân ở đây muộn-màng
Vừa khi trời ấm lại sang thu rồi
Cho nên không thấy hoa … khôi
Chỉ vừa hé nụ đă thôi kiếp hời


Sài G̣n ơi! Việt Nam ơi!
Sao em nhớ quá hạt rơi từ trời
Chiều mưa, áo mỏng, guốc lơi
Bước xưa con gái ngọt lời lắm anh
Bây giờ tuyết đổ hạt nhanh
Em che cả mắt mà thành… lệ hoen.


Á Nghi.
Calgary, 2.3.2002.