Ma Thi       Đỗ Kim Bảng
(    )
 Country Swing 136
Hm nay ngy thi bao nhiu người đi
Xe nhộn nhịp lớp trn người
Niềm vui, vấn vương
Thi ơi l thi! Sinh "mi" lm chi!
Bao nghẹn ngo bao ồn o
Buồn vui v "mi"


Đy, bao bộ mặt cười ra nước mắt
Than cu: "Học ti thi phận"
Đy, bao tiếng cười đắc ch khoe rằng:
"Phen ny tao trượt th ai đậu cho"


Hm nay cn thi mai kia cn thi
i! Đời đời khc cng cười ha theo ma thi