Ma Thu Chết    Phạm Duy

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho ma thu đ chết rồi
Ma thu đ chết em nhớ cho
Ma thu đ chết em nhớ cho
Ma thu đ chết đ chết rồi, em nhớ cho


Em nhớ cho đi chng ta
Sẽ chẳng cn nhn nhau nữa
Trn ci đời ny, trn ci đời ny
Từ nay mi mi ko thấy nhau
Từ nay mi mi ko thấy nhau
Từ nay mi mi ko thấy nhau


Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho ma thu đ chết rồi
i ngt hương thời gian mi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em


Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ, vẫn chờ đợi em