Ma Thu Chết    Phạm Duy

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
Em nhớ cho ma thu đ chết rồi
Ma thu đ chết em nhớ cho
Ma thu đ chết em nhớ cho
Ma thu đ chết...
Đ chết rồi, em nhớ cho.

Em nhớ cho đi chng ta
Sẽ chẳng cn nhn nhau nữa
Trn ci đời ny, trn ci đời ny.
Từ nay mi mi ko thấy nhau,
Từ nay mi mi ko thấy nhau,
Từ nay mi mi ko thấy nhau.

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
Em nhớ cho ma thu đ chết rồi
i ngt hương thời gian mi thạch thảo,
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.

Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em,
Vẫn chờ, vẫn chờ... đợi em.