Ma Thu cho Em   Ng Thụy Min + Thụy Anh
(C)(C)(C) Cha Cha Cha 125 / 6-8 Slow Rock 65 / Schlager 6-8  60

Em c nghe ma thu giăng l đổ
Em c nghe nai vng ht khc yu đương
V em c nghe khi ma thu tới
Mang i n mang tnh yu tới
Em c nghe nghe hồn thu ni mnh yu nhau nh


Em c hay ma thu mưa bay gi nhẹ
Em c hay thu về hết dấu c liu
V em c hay khi ma thu tới
Bao tri tim vương mu xanh mới
Em c hay hay ma thu tới hồn anh ngất ngy


Nắng u dệt mi em v my xanh thay tc rối
Nhạt mi mi em thơm nồng
Tnh yu vương vương m hồng
Sẽ ht bi cho em v ru em yn giấc tối
Ngy mai khi mưa ngang lưng đồi
Chờ em anh nghe ma thu tới


Em c mơ ma thu cho ai nức nở
Em c mơ mơ ma mắt ước hoen mi
V em c mơ khi ma thu tới
Hai chng ta sẽ cng chung lối
Em với anh mơ ma thu ấy tnh ta ngt hương