Ma Thu cho Em   Ng Thụy Min + Thụy Anh
(C)(C)(C)(C) Cha3 125 / SlowRock 65 / Schlager 6-8  60 / Bosa Nova 110

Em c nghe ma thu giăng l đổ
Em c nghe nai vng ht khc yu đương
V em c nghe khi ma thu tới
Mang i n mang tnh yu tới
Em c nghe nghe hồn thu ni mnh yu nhau nh


Em c hay ma thu mưa bay gi nhẹ
Em c hay thu về hết dấu c liu
V em c hay khi ma thu tới
Bao tri tim vương mu xanh mới
Em c hay hay ma thu tới hồn anh ngất ngy


Nắng u dệt mi em v my xanh thay tc rối
Nhạt mi mi em thơm nồng
Tnh yu vương vương m hồng
Sẽ ht bi cho em v ru em yn giấc tối
Ngy mai khi mưa ngang lưng đồi
Chờ em anh nghe ma thu tới


Em c mơ ma thu cho ai nức nở
Em c mơ mơ ma mắt ước hoen mi
V em c mơ khi ma thu tới
Hai chng ta sẽ cng chung lối
Em với anh mơ ma thu ấy tnh ta ngt hương

--------------------------------------------------------------------
Ma Thu cho Em
   Ng Thụy Min + Thụy Anh
1. Em c [C] nghe ma thu mưa giăng l [Em] đổ
Em c [Dm] nghe nai [G7] vng ht khc yu [C] đương
V em c [F] nghe khi ma thu tới
Mang i [Em] n mang tnh yu [Am] tới
Em c [Dm] nghe, nghe hồn thu [G7] ni mnh yu nhau [C] nh

2. Em c [C] hay ma thu mưa giăng gi [Em] nhẹ
Em c [Dm] hay thu về hết dấu c [C] liu
V em c [F] hay khi ma thu tới
Bao tri [Em] tim vương mu xanh [Am] mới
[Em] c [Dm] hay, hay ma thu [G7] tới hồn anh ngấy [C] ngy

ĐK: Nắng [F] a, dệt mi [Em] em v [Am] my xanh thay tc [C] rối
Nhạt [F] đi mi, mi em thơm nồng
Tnh [Em] yu vương vương m [G7] hồng
Sẽ [F] ht bi cho [Em] em, v [Am] ru em yn giấc [C] tối
Ngy [F] mai khi mưa ngang lưng đồi
Chờ [G7] em anh nghe ma thu [C] tri

3.Em c [C] mơ ma thu cho ai nức [Em] nở
Em c [Dm] mơ, mơ ma mắt ướt hoen [C] mi
V em c [F] mơ khi ma thu tới
Hai chng [Em] ta sẽ cng chung [Am] lối
Em với [Dm] anh mơ ma thu [G7] ấy tnh ta ngt [C] hương