Ma Thu My Ngn    Từ Cng Phụng
(C) Slow 60 / Rumba  95
Chiều [C] nay c [Dm] ma thu đi [Em7] về
Buồn [G7] vương my [Em] ngn giăng khắp [C] lối
Ma [F] thu bơ [Dm7] vơ đến bn [Em] trời
Ru tc em xui [Am] nguồn
Gọi [C] hồn hong gi thu [G7] buồn

Ngy [C] mai chng [Dm] mnh xa nhau [Em7] rồi
Cầm [G7] tay em nhn sao khng [C] ni
Chiều [F] nay mưa [Dm7] bay khắp phố [Em7] nhỏ
Mưa ướt đi vai [Am] mềm buồn [G7] lầy lấm gt chn [C] em

Thu [Fm] nay my [Am] ngn cn [F] giăng mi bn [G7] trời
Ma [F] thu lưu luyến bng dng ai [Em] đi
Đm [G7] nay bn thềm nhn [C] anh em khẽ [Am] ni
Ngy [G7] mai anh đi [Am] rồi
Anh [Dm6] c buồn g [Am] khng

Buồn [C] khng hỡi [Dm] người đ đi [Em7] rồi
Tm [G7] đu những [Em] ngy qua m [C] ấm
Người [F] đi theo năm [Dm7] thng khng [Em7] cng
Thương mắt em hay [Am] buồn
Nhn [G7] ma thu chết bn [C] song