Mùa Thu Trong Mưa   Trường Sa
(Cm)  Slow Rock  60

Chiều mưa không có em bờ đá công viên âm thầm
Chiều mưa không có em
Giăng mắc mây không buồn trôi


Gọi mùa thu lăng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm
Trời c̣n mưa ướt thêm
Cho dài ngày tháng không tên


Chiều mưa không có em
Đường phố quên chưa lên đèn
Chiều mưa không có em
Biết lấy ai chia hờn tủi


Trời mùa thu lắm mây c̣n bước em đi quên về
Ṿng tay ôm lẻ loi
Cho ḿnh c̣n măi thương nhau


Trầm lặng người đi qua trên dường phố rét mướt
Dấu chân chưa t́m về chút kỷ niệm ngày đầu
Để từng mùa thu đến ra đi không mang tin
Nỡ quên đi đành sao


Kể từ em vắng xa ngày tháng bơ vơ tên ḿnh
Mùa thu mưa vẫn rơi
Không bước chân em t́m đến


Chuyện ngày xưa biết sao
Mỏi cánh chim bay phương nào
C̣n ngày xuân ấm êm
Cho ḿnh gọi tiếng yêu em