Ma Thu Yu Đương  Lam Phương
(C) (C#) Cha Cha 127 / (B#) (G)(C#)(C)
Blue:     nam
Black:   nữ
Green:  nam + nữ
Anh muốn đi ta mi như người tnh
Vui đời hẹn h khi trn ging suối
Khi trn đồi buồn


Nửa đm thanh vắng du đến cng vin
Đi trẻ lạc loi trn xc l vng
Ma thu yu đương


Đường vo Paris c lắm nụ hồng
C tiếng th thầm nhưng anh chẳng cần
Mnh sống cho nhau


Vượt lng đại dương mnh gặp lại đy
Sau cơn kht di thương nhớ bao ngy
Tnh yu trong tay


Ma thu ơi Paris (Cali) dệt mộng tnh si
Khi nghe người đi vo đời
Thấy lng như bớt đơn ci


Bờ mi em l nguồn tin yu đắm đuối
Ngy thuyền tnh vo bến mới
Ta sẽ cho nhau tnh yu tuyệt vời


Em ước mai sau cũng như ngy đầu
Thương lời ngọt ngo
Đưa anh vượt khỏi cơn đau ngy no
Ma thu thay l, ma nối tơ duyn
Ta nguyện một đời tnh ta mi l
Ma thu yu đương
(End...)
Ta nguyện một đời tnh ta mi l...
Ma
| thu | yu | đương