Mưa Trên Phố Huế  Minh Kỳ, thơ: Tôn Nữ Thụy Khương
(E) Belero  90
Chiều [C] nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bến [F] đợi
Mà mưa [Dm] sao vẫn rơi rơi [G] hoài cho ḷng nhớ ai
Ngày [Dm] chia tay hôm nao c̣n đây
Nước [F] trên sông hương c̣n [Dm] đầy
T́nh đă [G] xa gió mưa u [F] hoài mắt lệ ngắn [C] dài

Chiều [C] mưa trên kinh đô Huế, tiếng mưa c̣n vương kỷ [F] niệm
Ngày quen [Dm] nhau dưới chân Thiên [G] Mụ em c̣n nhớ không
Chợ [Dm] Đông Ba khi ḿnh qua lá [F] me bay bay là [Dm] đà
Chiều thiết [G] tha có em bên [Dm] ḿnh mà [G] ngỡ hôm [C] qua

ĐK: Ḥ [C] ơi ơi [F] ḥ chiều [Dm] mưa phố [G] buồn
Chiều [Am] mưa phố xưa u [F] buồn có ai mong [G] đợi
Một [C] người biền biệt nơi [Dm]
Để [G] nhớ với thương một [C] người

Chiều [C] nay mưa trên phố Huế, biết ai đă quên ai [F] rồi
Hạt mưa [Dm] sao vẫn rơi rơi [G] hoài cho ḷng u hoài
Ngày [Dm] xưa mưa rơi th́ sao
Bây [F] chừ nghe mưa lại [Dm] buồn
V́ tiếng [G] mưa, tiếng mưa trong [Dm] ḷng
Làm [G] ḿnh cô [C] đơn