Mưa    
Nhạc: Nguyễn Văn Thnh, Thơ:
Trần Trung Đạo
1.
Đm về phố lạ dưới cơn mưa
Nhớ mắt em buồn buổi tiễn đưa
Che tay nghe lệ mnh đang ướt
Bước chậm thương cy l chuyển ma


Lụt qu hương, mưa xứ người
Một ging tủi nhục chảy khng ngui
Mưa qua biển Thi tanh mi mu
Bao xc thy người lặng lẽ tri


Si Gn mưa rớt một mu đen
Khc thầm từ độ đổi thay tn
Em c ngồi bn ao nước nhỏ
Anh, con thuyền giấy cuốn lnh đnh


2.
H Nội mưa phn buổi chớm thu
Đường về lịch sử tối m u
Hy khc ln đi trời tổ quốc
Rửa sạch lầm than lẫn hận th


Mưa xuống tnh người rch tả tơi
Lọc lừa, phe phi vẫn chưa thi
Mưa che khuất lối về Văn Miếu
Giảng V Trường đu? Sập mất rồi !


Mưa phai mi tc thời nin thiếu
Tuổi trẻ nha theo hạt lệ trời
Ngoảnh mặt về Nam, my xm qu
Bao giờ nắng đẹp, ni sng ơi!


Si Gn mưa rớt một mu đen
Khc thầm từ độ đổi thay tn
Ngoảnh mặt về Nam, my xm qu
Bao giờ nắng đẹp, ni sng ơi!Mưa

Đm về phố lạ dưới cơn mưa
Nhớ mắt em buồn buổi tiễn đưa
Che tay nghe lệ mnh đang ướt
Bước chậm thương cy l chuyển ma


Lụt qu hương, mưa xứ người
Một dng tủi nhục chảy khng ngui
Mưa qua biển Thi tanh mi mu
Bao xc thy người lặng lẽ tri
Si Gn mưa rớt một mu đen
Khc thầm từ độ đổi thay tn
Em c ngồi bn ao nước nhỏ
Anh, con thuyền giấy cuốn lnh đnh


H Nội mưa phn buổi chớm thu
Đường về lịch sử tối m u
Hy khc ln đi trời tổ quốc
Rửa sạch lầm than lẫn hận th
Mưa xuống tnh người rch tả tơi
Lọc lừa, phe phi vẫn chưa thi
Mưa che khuất lối về Văn Miếu
Giảng V Trường đu? Sập mất rồi!
Mưa phai mi tc thời nin thiếu
Tuổi trẻ nha theo hạt lệ trời
Ngoảnh mặt về Nam, my xm qu
Bao giờ nắng đẹp, ni sng ơi.


Trần Trung ạo