Nail       Dino Phạm Hong Dũng
(C)
 Twist  160
Mới đến nước Mỹ nn học nghề nail
Vừa dễ vừa chắc tốn hao g đu
Chỉ vi trăm đ bằng nail ta c
T t sng tối mnh sống lai rai


Nếu muốn chắc chắn c thm nghề hair
Cắt tc Mỹ trắng Mỹ đen đừng ch
Mng tay mng chn ta mi ta dũa
Chiều chuộng đng cch v khch l vua


Nail nail nail bn tay ta phải kho
Nail nail nail nghề nail đu c bo
Nail nail nail tiền v đầy ngăn ko
Nail nail nail!  Nail nail nail Nail nail!
Chắc chắn sẽ khng ngho


Bc sĩ kỹ sư cũng khng bằng nail (đu!)
Hết sức tốn km ra trường lại lu
Chỉ vi trăm đ bằng nail ta c
Mi mi dũa dũa cứ thế tiền v