Nằm Mơ Thấy Hai Bà Mắng 
Nhạc: Nguyễn Văn Thành
Thơ: Trương Anh Thụy


1.
Giữa đêm tối, bỗng hào quang sáng toả,
xé màn đêm tràn lan chói loá
mở mắt nh́n lên, ô ḱa Trưng Nữ,
tuốt gươm trần chỉ xuống nhân gian:


Đừng van vái đừng chờ phép lạ,
đừng ù ĺ yếu đuối sầu bi
đừng dựng miếu trầm hương nghi ngút,
đừng năm năm tế lễ linh đ́nh
mở mắt nh́n cảnh nước điêu linh,
triệu dân lành đói khổ oan khiên
dân khiếu kiện dài hàng cây số,
tiếng kêu than lên tận cổng trời


Người yêu nước bị trói tay bịt miệng,
kẻ hại dân tạo tác thong dong
cấp lănh đạo giả câm giả điếc,
tiếp tay, bao che, cấu kết, kéo bè
bọn cướp ngày vơ vét tham ô,
cụ già trẻ thơ giữa màn trời chiếu đất,
lửa tự thiêu vẫn lạnh giá tim người


Tuổi trẻ ơi lắng nghe non nước gọi,
hăy ngẩng cao đầu gánh nợ nước đi thôi.
phải can đảm nh́n vào quốc nhục,
có nước nào như nước ta không?
đứng dậy đi thôi đừng kêu nài kể khổ,
đừng ươn hèn, ích kỷ cầu an,
một chiếc đũa rời dễ dàng bẻ găy,
một bó nguyên h́nh, bạo lực tất lui.


2.
Vẳng trong gió vang rền ngàn dặm,
lệnh hai bà rành rẽ uy nghi:
kẻ nào chê thời xưa phong kiến,
đẩy nàng Kiều vào chốn lầu xanh?
Nay chế độ “triệu lần tốt đẹp”,
bọn buôn người gặp đất nảy sinh
đem gái Lạc Hồng rao bán khắp năm châu,
cho ngoại nhân làm điếm làm hấu
kẻ vô thần cậy quyền cậy thế,
vây chùa giam hăm trù dập thầy tu
chiếm đất nhà thờ, đánh con chiên tàn tệ,
đạp giống Tiên Rồng xuống loài dế giun.


Giặc đến nhà đàn bà phải đánh,
giặc đói, giặc nghèo, giặc dốt, giặc ngu
giặc ngoại xâm, giặc nội thù gian ác,
đày đoạ toàn dân trong giếng thẳm ao tù
noi gương sáng bao đời xưa nữ kiệt,
rửa phấn son đi ǵn giữ non sông
đứng dậy đi đừng chùn chân khiếp nhược,
trước gian tham tàn bạo điên cuồng


3.
Kẻ nào nói thương dân, xót nước,
kẻ nào rao hạnh phúc ấm no
lại kiên định giữ độc tài độc đảng,
triệt tiêu mầm dân chủ tự do
xén đất dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp,
bọn quân Tàu bành trướng tham lam,
hoạ mất nước, hoạ san bằng, diệt chủng,
đeo đuổi ta hoài, ác mộng không tan.


Đừng khiếp nhược trước gian tham tàn bạo,
đừng chùn chân sợ chó sủa bên đường
v́ bước chông gai dù kéo dài vạn lư,
có 80 triệu người từ khắp nẻo quê hương.


Tuổi trẻ ơi lắng nghe non nước gọi,
hăy ngẩng cao đầu gánh nợ nước đi thôi.
phải can đảm nh́n vào quốc nhục,
có nước nào như nước ta không
đứng dậy đi thôi đừng kêu nài kể khổ,
đừng ươn hèn, ích kỷ cầu an,
một chiếc đũa rời dễ dàng bẻ găy,
một bó nguyên h́nh, bạo lực tất lui.


Mây vần vũ từng mảnh trời tan tác,
đất chuyển ḿnh cây vật vă ngă nghiêng
Ta mơ màng trong giấc thụy miên,
bỗng có người lay vai réo gọi . . hm . . hm . .
dáng hai bà c̣n đậm nét trong tôi . . . . .
Nằm Mơ Thấy Hai Bà Mắng
thơ: Trương Anh Thụy


Mây vần vũ...
Từng mảnh trời tan tác
Đất chuyển ḿnh, cây vật vă ngả nghiêng
Cả thành phố trôi theo nước lũ
Người mơ màng trong giấc thụy miên...


Giữa đêm tối...
bỗng hào quang sáng tỏa
xé màn đen chói lóa... lan tràn...
Ngước nh́n lên...
Ô ḱa! Trưng Nữ!
Tuốt gươm trần chỉ xuống nhân gian...


Tôi quỳ lạy cầu xin ân sủng:
Xin ban cho quốc thái dân an
Xin cho được dân giầu nước mạnh
Xin cho con cháu hết cơ hàn...


Vẳng trong gió vang rền ngàn dặm
Lệnh Hai Bà rành rẽ, uy nghi:
“Đừng van vái, đừng chờ phép lạ
Đừng ù ĺ, yếu đuối, sầu bi...


Đừng dựng miếu, trầm hương nghi ngút...
Đừng năm năm tế lễ linh đ́nh
Mở mắt nh́n cảnh nước điêu linh!
Triệu triệu dân lành oan khiên đói khổ...
Dân khiếu kiện dài hàng cây số
Tiếng kêu than lên tận cổng Trời
Cụ già, trẻ thơ giữa màn trời chiếu đất,
lửa tự thiêu... vẫn lạnh giá tim người!


Phải can đảm nh́n vào quốc nhục!
Có nước nào như nước ta không?
Người yêu nước bị trói tay bịt miệng
Kẻ hại dân tạo tác thong dong
Cấp lănh đạo giả câm giả điếc
tiếp tay, bao che, kéo bè, cấu kết
bọn cướp ngày vơ vét, tham ô...


Kẻ vô thần cậy quyền cậy thế
Vây chùa, giam hăm, trù rập thầy tu
Chiếm đất nhà thờ, đánh con chiên tàn tệ...
Đạp giống Rồng Tiên xuống loài giun dế,
đem gái Lạc Hồng rao bán khắp năm châu
cho ngoại nhân làm đĩ điếm, nàng hầu...
Mặc sức bạo hành, ép o, ngược đăi...


Kẻ nào chê thời xưa phong kiến,
đẩy nàng Kiều vào chốn lầu xanh?
Nay chế độ “triệu lần tốt đẹp,”
bọn buôn người gặp đất nẩy sinh!
Kẻ nào nói thương dân, xót nước?
Kẻ nào rao “hạnh phúc,” “ấm no?”
Lại kiên định giữ độc tài, độc đảng,
triệt tiêu mầm dân chủ tự do?


Xén đất, dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp
bọn quân Tầu bành trướng tham lam...
Họa mất nước, họa san bằng, diệt chủng...,
đeo đuổi ta hoài... ác mộng không tan


Giặc đến nhà đàn bà phải đánh!
Giặc đói, giặc nghèo, giặc dốt, giặc ngu...
Giặc ngoại xâm, giặc nội thù gian ác
đầy đọa toàn dân trong giếng thẳm, ao tù...


Noi gương sáng bao đời xưa nữ kiệt
rửa phấn son đi ǵn giữ non sông
Và thời nay bao tấm ḷng son sắt
gánh gạo nuôi chồng khi vận nước suy vong
đă chứng minh hùng hồn cho thế gian đều biết
rằng cánh tay mềm chống nổi trận cuồng phong


Tuổi trẻ ơi!
Lắng nghe non nước gọi!
Hăy ngẩng cao đầu, gánh nợ nước đi thôi!
Một chiếc đũa rời, dễ dàng bẻ gẫy
Một bó nguyên h́nh, sức mạnh tất lui


Đưa bàn tay từ năm châu bốn bể
T́m bàn tay từ tổ quốc xa xăm
Triệu triệu con tim đập theo một nhịp
Nhịp kiêu hùng, nhịp hải triều âm


Đem sở học chung lưng xây đắp
Đem ḷng nhân cứu lấy giang san
Cho thế giới nh́n vào nể trọng
một Việt Nam, cường quốc ngang hàng


Ghi ơn Quốc Tổ có công dựng nước,
Đền đáp hy sinh để lại ngh́n sau
của hàng triệu anh hùng liệt nữ
trên biển, trên sông, trên đường đi viễn xứ...
trên sa trường xương răi trắng phau.


Đứng dậy đi!”
Tôi lại nghe tên gọi.
“Đừng kêu nài, kể khổ, than van...
Đừng hoài nghi, nặng đầu bao dấu hỏi
Đừng ươn hèn, ích kỷ, cầu an...


Đừng khiếp nhược trước gian tham tàn bạo
Đừng chùn chân sợ chó xủa bên đường
v́ bước chông gai dù kéo dài vạn lư
có tám mươi triệu người từ khắp nẻo quê hương...
Bỗng có người lay vai réo gọi
Tỉnh cơn mê, tiếc nuối, bồi hồi...
Mặt trời lên tưng bừng chói lọi
Dáng Hai Bà c̣n đậm nét trong tôi...