Nắng C Cn Xun   Đức Tr
(Dm) Trip Hop 110
 (variation: A & B!)Cha3 120
Đn tranh
: Ta nghe ma Xun ht bn kia trời...(2)
Đn nhị:    Ta nghe ma Xun ht bn kia trời...(2)

Ma Xun ơi!
Ta nghe ma Xun ht
bn kia trời
ồi ni
xanh ngời~
Đu đy tiếng đn
cầm bung lả lơi
u đy tiếng lng
ti nghe tỉ ~ tơi

V em ti
Lung linh giọt sương
trắng trong vời vợi
Em biết
yu rồi
Em yu những chiều
ngồi nghe gi rơi
Em yu
tiếng đn ti
Yu
thế~ thi.....!

Như bao giọt sươngcnvươngmnh trn l
Như bao nụ hoa
ngt xinh mi em cười
Như Xun chờ đng
tnh ta cn xa qu
Nn anh chờ em
chẳng biết đến bao giờ
m
nay từng đn chim trắng về
Xa
em biết ngy Xun nắng c cn vương
| trn
| mi | em |


Mi em cười rất xinh...
Ta nghe ma Xun ht bn kia trời... Ma Xun ơi!
Ta nghe ma Xun ht bn kia trời... Ma Xun ơi!

Kết thc:

Ta nghe ma Xun ht bn kia trời... Ma Xun ơi!
Ta nghe ma Xun ht bn kia trời... Ma Xun ơi!

-------------------------------------------------------
Nắng C Cn Xun   Đức Tr
(Dm) Trip Hop 110
 (variation: A & B!)Cha3 125
Đn tranh
: Ta nghe ma Xun ht bn kia trời...(2)
Đn nhị:    Ta nghe ma Xun ht bn kia trời...(2)

Ma (Gm) Xun ơi!
Ta nghe ma Xun ht
(Dm) bn kia trời
ồi
(Am) ni xanh ngời
(Dm) Đu đy tiếng đn cầm bung lả lơi
(Dm) u đy tiếng lng ti nghe tả tơi

V (Gm) em ti
Lung linh giọt sương trắng
(Dm) trong vời vợi
Em
(Am) biết yu rồi
(Dm) Em yu những chiều ngồi nghe gi rơi
(Dm) Em yu tiếng đn ti yu thế (Gm) thi!

(Eb)
Như bao giọt sương cn vương (Dm)mnh trn l
(Gm) Như bao nụ hoa ngt xinh mi (Dm) em cười
(Bb) Như Xun chờ đng tnh (Gm) ta cn xa qu
(Bb) Nn anh chờ em chẳng biết đến bao (Am)giờ
m nay từng
(Am)đn chim trắng về
Xa em biết ngy
(Am)Xun nắng c cn (Dm)vương
(Gm)Trn mi em

Kết thc
Ta nghe ma Xun ht bn kia trời. Ma Xun ơi!
Ta nghe ma Xun ht bn kia trời. Ma Xun ơi!