Nắng Hạ    Nguyễn Trung Cang

Bên nhau nắng hạ rộn ràng
Cho nhau thoáng rượu nồng nàn
Đừng ngủ mơ, đừng sầu thơ
Đừng ngẩn ngơ cuộc t́nh tan trong phút giây


Cho nhau mắt lệ nghẹn ngào
Cho nhau ước hẹn ngày nào
Đời hợp tan, t́nh dở dang, nặng sầu mang
Bàng hoàng nghe nắng trôi sang


Trời không nắng để yêu thương để tơ vương
Tháng ngày lặng lẽ, thời gian thắt se
Xót t́nh năm cũ, người xưa viễn du
Ḿnh ta chiếc bóng hỡi ai có c̣n nhớ không


Hôm nao nắng đẹp dịu dàng
Cho nhau thoáng lệ ngỡ ngàng
Người ngẩn ngơ, đời là mơ
T́nh là thơ, nghẹn lời mừng vui biết bao


Bên nhau nắng hạ rộn ràng
Cho nhau thoáng rượu nồng nàn
Đừng ngủ mơ, đừng sầu thơ
Đừng ngẩn ngơ, trọn đời ta sống bên nhau