Nắng Ln Xm Ngho     Phạm Thế Mỹ
(A) Cha Cha Cha 123
Đy xm [C] ngho qu ti khi nắng [G] ln
Hương la [G7] ngọt tnh qu thm tru [C] mến
Đi bướm [C7] vng nhẩn nhơ khi quyến [F] luyến
V c gi [Am] lng ngẩn ngơ một tnh [G7] duyn


Bn luống [C] cy đời vui đang nở [G] hoa
i o [G7] mu nu tươi sao đẹp [C] qu
Chn bước [C7] về tm vui dng mi [F] l
V nghe tiếng [Am] h ht [G7] đưa duyn mặn [C] m


ĐK:
[F] Em b thơ [Am] ơi
Trn mnh tru [F] nắng em ước [C] mong điều [Am] g
[Em] C hi du [Am] ơi
Bn dng sng [Dm] vắng c c buồn người [G] đi
[C] Trn đường về qu [F] hương [Dm]
Nghe dạt do tnh [G] thương
Cnh chim giang [F] hồ vẫn [G] tri giữa [Am] trời
Bước chn lng [Dm] du i chỉ [G7] l mộng [C] thi


Đy bng [C] dừa xanh xanh ti mến [G] thương
Chim trắng [G7] về em vui reo ngn [C] hướng
Ka cổng [C7] lng hng cao nghing nắng [F] xuống
Đn em b [Am] đa ht ca qun sầu [G7] thương


No ấm [C] về tnh ta thm thắm [G] tươi
Bng la [G7] vng nhờ tay anh cy [C] xới
Đy nắng [C7] đẹp miền qu thm sng [F] chi
Bừng ln xm [Am] ngho ấm [G7] m bao cuộc [C] đời


* Nắng sớm ln [F] soi tươi sng chn [Am] trời
Cho niềm vui [F] mới [G7] xm ngho [C] ơi