Nắng Thủy Tinh   Trịnh Công Sơn
(C) (C) Schlager 6-8  62
Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên


Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em


Em qua công viên bước chân âm thầm
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng
Em qua công viên mắt em ngây tṛn
Lung linh nắng thủy tinh vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh mang


Chiều đă đi vào vườn mắt em
Mùa thu qua tay đă bao lần
Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em

>>>  Nh́n Những Mùa Thu Đi