Nắng Xanh    Quốc Dũng
(A) Bossa Nova 115 / Bachata 115
Cho em mặc o my trời nắng xanh  1  2
Cho em ngủ qun đầu non với anh
 1  2
o nắng my tnh như nước long lanh
 1  2  
Nước trong nước xanh cho đầy ước mơ lng anh 4


Cho em cột tc khăn mu nắng xanh  1  2
Cho vui trọn qung đời em với anh
 1  2
Nắng đ bao lần nhan sắc mong manh
 1  2
Nắng thu mối duyn tơ trời đ cho
' đi ' mnh
..... 5

Lời no đẹp hơn chữa yu  1  2 1/2
Trời no rộng hơn chữ yu
 1  2
Tnh đi ta như trăng bn suối
 1
Tnh đ c ướp nắng vương trn trời
 ..... 5
Một lần gặp nhau đ yu
 1  2 1/2  
Một đời gần nhau vẫn yu
 1  2 1/2
Tnh mnh cho nhau vĩnh viễn bất chấp khng gian thời gian
.... 4

Cho em dng suối tri mu nắng xanh  1  2
Cho em đuổi bướm vng quanh với anh
 1  2
Bướm c mun mu ngy ngất như tranh
 1  2
Vẫn thua sắc hương duyn trời đ cho ' đi ' mnh